Gemborys Katarzyna

dr Katarzyna Gemborys, as.

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Katedra Mediacji Sztuki


k.gemborys@asp.wroc.pl