Konkurs na małą formę architektoniczną

Konkurs na małą formę architektoniczną

Instalacja przestrzenno-architektoniczna ma powstać w Ogrodach Polsko-Niemieckich w Warszawie.

Rusza konkurs na małą formę architektoniczną, której tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”.

Nagroda główna: umowa dla autora zwycięskiego projektu na realizację w kwocie do 100 tysięcy złotych.

Termin zgłaszania prac: 17 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie zwycięscy: 28 grudnia 2021 r.

Organizator konkursu:  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Polacy i Niemcy sąsiadują ze sobą od dawna, ale to w ciągu ostatnich 30 lat rozwinęły się głębsza współpraca i przyjaźń. Namacalnym znakiem tego bliskiego partnerstwa są konkretne projekty, np. Ogrody Polsko-Niemieckie. Bardzo mnie cieszy, że wielu „sąsiadów”, czyli mieszkańców Warszawy, w tym także wielu Niemców, tak aktywnie angażuje się na rzecz Ogrodów i dosłownie bierze sprawy w swoje ręce, aby ta inicjatywa mogła się rozwijać. - mówi Valerio Trabandt z Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie. - Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich, którym leży na sercu dobre sąsiedztwo między narodami, mieszkańcami miasta, przedstawicielami różnych pokoleń czy osobami o odmiennych poglądach. Także wrażliwych na sąsiedztwo z przyrodą czy harmonię sąsiadujących ze sobą elementów przestrzeni miejskiej.

Konkurs adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zgodne z ideą konkursu zaaranżowanie fragmentu Ogrodów. Zadaniem jest opracowanie koncepcji wizualnej, projektu graficznego, małej formy architektonicznej, która będzie nawiązywać do tematu przewodniego. Konkurs ma charakter otwarty, należy mieć jedynie ukończone 18 lat. Uczestnicy mają czas na przesłanie gotowego projektu od chwili ogłoszenia konkursu, tj. 8 listopada do 17 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 28 grudnia 2021 roku.

Prace oceni jury w składzie:

  • Cornelius Ochmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Robert von Rimscha, Ambasada Niemiec w Warszawie
  • Małgorzata Bojańczyk, reprezentantka darczyńców prywatnych Ogrodów
  • Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes-Benz Polska, sponsor Ogrodów
  • Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  • Izabela Szostak-Smith, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Oceniane będą nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką Konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność dla osób korzystających z Ogrodów. Ważne, by zgłoszony pomysł dobrze komponował się z otoczeniem, uwzględniał historyczne osie kompozycyjne Parku Skaryszewskiego i nie zaburzał funkcjonowania lokalnego ekosystemu. Projekty, które zakładają usuwanie drzew i krzewów, cięcie korzeni drzew albo instalację oświetlenia, zaburzającego dobowy rytm ptaków i zwierząt nie będą mogły liczyć na przychylność członków komisji. Jury wybierze trzy prace. Autor najlepszej otrzyma możliwość realizacji swojego pomysłu, pozostała dwójka – nagrody pieniężne.

Zgłoszenia udziału i prace przyjmowane są on-line za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Ogrodów https://ogrody-polsko-niemieckie.pl/. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

- Organizując konkurs pragniemy nie tylko przypomnieć o 5 rocznicy powstania Ogrodów oraz jubileuszu 30-lecia Traktatu i naszej Fundacji – mówi Cornelius Ochman, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Chcemy przede wszystkim stworzyć użyteczny i przyjazny zarówno dla odwiedzających Ogrody jak i przyrody symbol, skłaniający do refleksji nad sąsiedztwem.

Ogrody Polsko-Niemieckie zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, sąsiadują z Jeziorem Kamionkowskim oraz Parkiem Skaryszewskim. Powstały jako projekt Roku Jubileuszowego 2016, w celu upamiętnienia 25 rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.