Kłos Agnieszka

dr Agnieszka Kłos, wykł.

Jednostka Międzywydziałowa

Katedra Historii Sztuki i Filozofii


a.klos@asp.wroc.pl