Projekty dotowane

Dotacje przyznane w 2021 roku:

Gmina Wrocław

Wrocław Miasto Spotkań

  • Wydawnictwo albumowe –„Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
  • Przygotowanie i opublikowanie pisma artystycznego Format nr 87
  • Wystawy form przestrzennych dyplomantów ASP pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu - Karolina Gardzilewicz, Magdalena Wodarczyk, Małgorzata Maternik   i Zuzanna Wrocławska
  • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki – „Było, jest i będzie. W procesie”
  • Wykonanie czterech projektów murali informacyjnych, z których dwa zostaną- na podstawie odrębnych umów- wykonane na bocznych ścianach budynków Uniwersytetu Medycznego przy ul. Krakowskiej 26 i  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy ul. Krakowskiej 28, nt. znaczenia szczepień ochronnych wśród społeczności lokalnej
  • Promocja Wrocławia poprzez umieszczenie logotypu w katalogu wystaw prezentowanych w Galerii Sztuka na Miejscu
  • Organizacja wystawy PSYCHOPOMP, towarzyszącej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski Caspar Neumann - dusze i fundusze. Księga narodzin              i pogrzebów dla miasta Wrocław.
  • XIII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Program Edukacja artystyczna: XIII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego