Wydział Ceramiki i Szkła

DZIEKAN WYDZIAŁU CERAMIKI I SZKŁA
dr Marzena Krzemińska-Baluch

PRODZIEKAN WYDZ.CERAMIKI I SZKŁA
dr Renata Bonter-Jędrzejewska

KIEROWNIK KATEDRY CERAMIKI – mgr Daria Kieżun
KIEROWNIK KATEDRY SZKŁA –  dr Kalina Bańka
KIEROWNIK KATEDRY DZIAŁAŃ INTERD.w CiSZ - dr hab. Renata Pacyna
KIEROWNIK KAT.KONSER I REST.CER. I SZKŁA - dr hab. Michał Matuszczyk


Wydział Ceramiki i Szkła prowadzi kształcenie na kierunkach Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła oraz Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Ceramiki i Szkła.

Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki:

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie)

 Studia stacjonarne na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła:

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia stacjonarne na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Ceramiki i Szkła :

  • studia jednolite magisterskie (6-letnie)

Wydział Ceramiki i Szkła tworzą cztery katedry:

·       Katedra Ceramiki

·       Katedra Szkła

·       Katedra Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w zakresie Ceramiki i Szkła

·       Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle

Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz specjalistyczne warsztaty.

Ponad 70-cio letnie doświadczenie kolejnych pokoleń profesorów (m.in. prof. Krystyny Cybińskiej, prof. Ireny Lipskiej- Zworskiej, prof. Zbigniewa Horbowego, prof. Ludwika Kiczury, prof. Zdzisława Szyby) doprowadziło do utworzenia trzech unikalnych w skali polskich uczelni artystycznych kierunków, na których obecnie odbywa się kształcenie: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Sztuka i Wzornictwo Szkła oraz Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Ceramiki i Szkła.

Studia na tych kierunkach realizowane są w obrębie głównych przedmiotów kierunkowych, poszerzone o wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów ogólnoplastycznych i wolnego wyboru (jak malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika), szerokiego zakresu przedmiotów prowadzonych w Katedrze Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle, uzupełnione wiedzą nabytą w Zakładzie Historii Sztuki i Filozofii oraz Zakładzie Języków Obcych. Zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta sztuki do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej.

Kształcenie studentów kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki prowadzone jest przez Katedrę Ceramiki i Katedrę Działań Interdyscyplinarnych. Daje możliwość studiowania w ramach sześciu pracowni kierunkowych dyplomujących do wyboru: I i II Pracowni Ceramiki Artystycznej, Pracowni Koła Garncarskiego, I i II Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej, Pracowni Projektowania Ceramiki w Architekturze. W swojej strukturze posiada również Pracownię Podstaw Projektowania Ceramiki, Pracownię Działań Intermedialnych w Ceramice, Pracownię Technik i Technologii Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie oraz Laboratorium Eksperymentu Technologicznego. Specjalistyczna infrastruktura i warsztaty jakimi dysponuje kierunek to m.in.: modelarnia, warsztat  przygotowania mas i szkliw ceramicznych, piecownie wyposażone w różnorodne piece do wypału ceramiki, piec gazowy firmy Blaauw do realizacji dużych obiektów, tradycyjny piec na drewno Tongkama, piec do Czarnej Ceramiki. Pracownie posiadają bogate zaplecze materiałowe i wyposażone są w specjalistyczne urządzenia, jak drukarki 3D do druku masami ceramicznymi czy drukarka do kalek ceramicznych. Program dwustopniowych studiów umożliwia pełne przygotowanie artystyczne i projektowe, rozwijanie twórczych indywidualności, uzdolnień i wrażliwości, niezbędnych w pracy współczesnego artysty ceramika. Absolwenci zdobywają wykształcenie pozwalające na indywidualną twórczość w autorskich pracowniach, pracę w zespołach projektowych czy współpracę z przemysłem.

Kształcenie studentów kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła prowadzone jest przez Katedrę Szkła i Katedrę Działań Interdyscyplinarnych. Daje możliwość studiowania w ramach pięciu pracowni kierunkowych dyplomujących do wyboru: I i II Pracowni Szkła Artystycznego, I i II Pracowni Szkła Użytkowego, Pracowni Szkła w Architekturze. W swojej strukturze posiada także Pracownię Witrażu, Pracownię Podstaw Szkła Artystycznego, Pracownię Podstaw Szkła Użytkowego, Laboratorium Działań Warsztatowych z Elementami Technologii Szkła. Kierunek dysponuje nowoczesną, specjalistyczną infrastrukturą i warsztatami. Jego zaplecze techniczne stanowi m.in.: huta szkła będąca jednym z nielicznych takich ośrodków warszatowych w Europie, służąca do prototypowania wzorów szkła użytkowego i realizacji obiektów artystycznych. W obrębie Katedry Szkła znajduje się również: warsztat szlifierski, warsztat grawerski, warsztat palników gazowych, modelarnia, piecownia wyposażona w różnorodne piece elektryczne do wytapiania i zgrzewania szkła, zarówno dużych form rzeźbiarskich jak i elementów przeszkleń architektonicznych i witraży. Podopieczni czerpią z doświadczeń swoich profesorów. Silny akcent położony jest na pobudzenie intelektualne studenta w oparciu o jego wrażliwość; wykształcenie świadomego artysty i projektanta, oryginalnej osobowości twórczej. Absolwenci Kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła są wszechstronnie przygotowani do podjęcia działalności artystycznej i projektowej we własnym studio i do współpracy z przemysłem.

Kształcenie studentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w zakresie Ceramiki i Szkła prowadzone jest przez Katedrę Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Katedrę Działań Interdyscyplinarnych. Daje możliwość studiowania w ramach trzech pracowni kierunkowych dyplomujących do wyboru: Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki, Pracowni Konserwacji i Restauracji Szkła oraz Pracowni Konserwacji i Restauracji Witraży. W swej strukturze posiada również ściśle ze sobą współpracujące: Pracownie Metodyki Konserwacji i Restauracji Ceramiki, Pracownię Kopii Ceramiki, Pracownię Kopii Detalu Szklanego, Pracownię Warsztatu Witrażowego, Pracownię Technologii Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, Pracownię Styloznawstwa i Dokumentacji Konserwatorskiej Ceramiki i Szkła, Pracownię Propedeutyki Zabytku Archeologicznego oraz dwie pracownie projektowe: Pracownię Projektowania Szkła Użytkowego i Artystycznego oraz Pracownię Projektowania Ceramiki Użytkowej i Artystycznej. Katedra KiRCiSz dysponuje specjalistycznym sprzętem do badań starzeniowych oraz do badań zabytkowej ceramiki, szkła i witraży, m.in.: przenośny spektrometr XRF, Raman oraz FTIR. Funkcjonują specjalistyczne warsztaty modelarni i szlifierni szkła, a pracownie wyposażone są w piece do wypału ceramiki, szkła oraz malatur witrażowych, dygestoria oraz odciągi stanowiskowe. Dyplom kierunku uprawnia absolwentów do pracy w zespołach konserwatorskich i restauratorskich oraz do samodzielnej działalności w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki, szkła i witraży.

Część I monografii Wydziału Ceramiki i Szkła - https://issuu.com/maciejkasperski/docs/mono

Część II monografii Wydziału Ceramiki i Szkła  - https://issuu.com/maciejkasperski/docs/cisz_mono_2_poj

Dziekanat Wydziału Ceramiki i Szkła

Samodzielny referent ds. studentów mgr Agnieszka Zdybel-Zawadzka /
Samodzielny referent ds. studentów mgr Katarzyna Januszewska (urlop macierzyński)

Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław
pok. 105 M,
tel. (071) 343 80 31 (wew. 216)
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-14 (OPRÓCZ ŚRODY)


Załączniki