O Uczelni

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią państwową, posiadającą pięć wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej. 

Uczelnia w swojej ofercie edukacyjnej posiada również Szkołę Doktorską w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki prowadzoną w formie stacjonarnej z wykładowym językiem angielskim.

Akademia umożliwia rozwinięcie zainteresowania obszarem sztuki dzięki bogatej ofercie kierunków studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z zakresu rysunku, malarstwa i rzeźby.

Naszym głównym zajęciem jest badanie kultury i sztuki wizualnej. Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach posiadającymi kompetencje, wiedzę i doświadczenie umożliwiające pracę dydaktyczną, badawczą oraz komercyjną na najwyższym poziomie. Jednocześnie stale doskonalimy swe umiejętności we wszelkich możliwych płaszczyznach naszej działalności akademickiej.

Jesteśmy wyjątkową społecznością, która wspólnie stara się pobudzać, to co szczególne u osób, które nauczamy i z którymi współtworzymy. Zadajemy pytania i uczymy poszukiwać odpowiedzi – nie trzymamy się utartych schematów, cały czas usprawniamy procesy, których jesteśmy częścią. Niezmiennie dążymy do bycia centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką.

FILM PROMOCYJNY ASP

STRUKTURA UCZELNI

WYDZIAŁ MALARSTWA

Kierunek Malarstwo

Studia stacjonarne:

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (4-letnie)
 • studia drugiego stopnia (1,5-roczne)
Kontakt z dziekanatem:

tel: +48 71 343 80 31, wew. 221

mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

WYDZIAŁ RZEŹBY I MEDIACJI SZTUKI

Kierunek Rzeźba

Studia stacjonarne:

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Kierunek Mediacja Sztuki

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • studia drugiego stopnia (2-letnie)
Kontakt z dziekanatem:

tel: +48 71 343 80 31, wew. 271

mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW

Kierunek Grafika

Studia stacjonarne:  

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia niestacjonarne:

w zakresie Projektowania Graficznego

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Kierunek Sztuka Mediów

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia niestacjonarne:

w zakresie Fotografia i Multimedia

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)
Kontakt z dziekanatem studiów stacjonarnych kierunek Grafika i Sztuka mediów i niestacjonarnych kierunek Grafika:

tel: +48 71 343 80 31, wew. 227

mail: ama@asp.wroc.pl

Kontakt z dziekanatem studiów niestacjonarnych kierunek Sztuka mediów w zakresie Fotografii i Multimediów:

tel: +48 71 343 80 31, wew. 215

mail: ada@asp.wroc.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, WZORNICTWA I SCENOGRAFII

Kierunek Architektura Wnętrz

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia niestacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2,5-letnie)

Kierunek Wzornictwo

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Kierunek Scenografia

Studia stacjonarne:

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Kontakt z dziekanatem:

+48 71 343 80 31 wewn. 214

mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA

Kierunek Sztuka i Wzornictwo Ceramiki

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Kierunek Sztuka i Wzornictwo Szkła

Studia stacjonarne:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)

 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

w zakresie Konserwacji i restauracji ceramiki i szkła

Studia stacjonarne:

 • studia jednolite magisterskie (6-letnie)
Kontakt z dziekanatem:

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 216

mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

SZKOŁA DOKTORSKA w dziedzinie sztuki,

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

kształcenie w języku angielskim

Kontakt z dziekanatem:

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 315

mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl

STUDIA Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 • MFA in Visual Arts
 • Interdisciplinary Printmaking  (non degree)
Rekrutacja, studia, sprawy dydaktyczne i socjalne
studentów i doktorantów (w języku angielskim):

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 311

mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Malarstwo
 • Dyscypliny plastyczne w architekturze
 • 2-letnia podyplomowa specjalizacja kierunkowa
 • Malarstwo w obszarze nowych mediów
 • Mediacja sztuki i rynek sztuki
Dział Organizacji Studiów:

Kierownik

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 303

mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Sprawy socjalne i materialne studentów

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 215

mail: ada@asp.wroc.pl  lub a.malinovskaja@asp.wroc.pl

Rekrutacja, studia, sprawy socjalne i materialne doktorantów (w języku polskim)

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 310

mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

Zobacz także
Zobacz w internecie