Sacharczuk Bożena

dr hab. Bożena Sacharczuk, prof. uczelni

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki

Pracownia Koła Garncarskiego


bsa@asp.wroc.pl