Sasak Stanisław

dr hab. Stanisław Sasak, prof. uczelni 

Członek Komisji Socjalnej ASP

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia Projektowania Multimedialnego

ssa@asp.wroc.pl

www.facebook.com/pages 


Prowadzone przedmioty

Podstawy Projektowania Multimedialnego

Projektowanie Multimedialne

Projektowanie Multimedialne i Reklamowe


Urodzony w 1958 r. w Lublinie, w 1983 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na kierunku Architektura Wnętrz, a w 1986 r. na kierunku Grafika.

Twórczość jest dla mnie działaniem zewnętrznym, ale odzwierciedlającym wewnętrzny proces poznawania, odczuwania otaczającego świata – percepcji rzeczywistości i autorefleksji, jest również procesem poszukiwania ładu, prawdy i harmonii, związanym z wnikaniem w istotę rzeczywistości, która zazdrośnie strzeże swoich tajemnic, a próby przeniknięcia w głąb uczą śmiałka pokory wobec dyspozycji umysłu jak również ułomności narzędzi i środków do zobrazowania i przekazania innym tego, co czasami z tak wielkim trudem udaje się z niej "wydostać". Istotnym rysem w mojej twórczości są próby godzenia, scalania różnorodnych osobistych przeżyć i przemyśleń dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, którego metaforą mógłby być ruchomy, ciągle powstający barwny witraż. Dopiero z wieloletniej perspektywy dostrzegam możliwości jeszcze pełniejszej wypowiedzi, godzącej dotychczasowe doświadczenia artystyczne i projektanckie. 

Nagrody i stypendia

1990 – I Nagroda Digitart '90, Budapeszt, Węgry

1989-1990 – Stypendium artystyczne Rządu Francuskiego w L’Institut d’Arts Visuels w Orleanie we Francji, poznawanie nowych technik video-komputerowych wspomagających działania twórcze i dydaktykę plastyczną

1989 – Wyróżnienie na Ars Electronica w Linzu, Austria

Konferencje

2013 – Nadmiar i Brak, Konferencja Interdyscyplinarna CSUI CI ASP we Wrocławiu, wystawa towarzysząca konferencji

2014 – I Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła Ostrakon, wykład wraz Krzysztofem Sadowskim, Sylwią Siemianowską Cyfrowa rekonstrukcja naczynia szklanego typu Schlaufenfadenbecher z XIII-XIV w.

2015 – II Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła Ostrakon, wykład wraz Krzysztofem Sadowskim, Sylwią Siemianowską Sztuka cyfrowej wizualizacji. 18 wieczny szklany kieliszek z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Publikacje

2017 – Pucharek typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy stłuczki do cyfrowej rekonstrukcji, artykuł [w:] Ceramika i Szkło w archeologii i konserwacji

2017 – HBK – ASP audiovisueller Dialog – dialog audiowizualny, publikacja w książce do wystawy, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

2016 – Projektowanie multimedialne. Zracjonalizowany proces twórczy od idei (założeń, oczekiwań) do finalnego rezultatu z zastosowaniem odpowiednich narzędzi analogowych i cyfrowych, rozdział w monografii Obraz poruszony

2013 – Goldfish, reprodukcja [w:] Nadmiar i Brak, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Akademickie

2008 – Wrocławska wystawa designu, www.asp.wroc.pl

Wystawy

2017 72-300 design project inspiration, wystawa zbiorowa, Galeria HBK w Braunschweigu, Niemcy

2016 – Lublin Warszawa Nancy PARANTELE, międzynarodowa wystawa zbiorowa, Centre Prouve Nancy, Francja

2015 – heimat X, 2015 Festiwal Wiesbadener Fototage, wystawa indywidualna, Galeria POKUSA w Wiesbaden, Niemcy

2006 POINT OF VIEW, multimedialna wystawa zbiorowa wykładowców i studentów ASP Wrocław, Galeria HBK w Braunschweigu, Niemcy

2003 – udział w Międzynarodowym Festiwalu Multimedialnym WRO ’03  GLOBALICA, Wrocław