Komercjalizacja

Biuro Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

  • wykonywanie prac zleconych przez podmioty zewnętrzne,
  • wdrażanie  i komercjalizacja wyników powstałych w toku procesu dydaktycznego,
  • wdrażanie i komercjalizacja wyników badań naukowych,
  • współpraca z innymi podmiotami naukowymi
  • komercjalizacja prac powstałych na Akademii
  • współpraca z przemysłem


Osoba nadzorująca:

Prorektor ds. naukowych i współpracy

z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

prornauk@asp.wroc.pl

E-mail: komercjalizacja@asp.wroc.pl