#łapSkila #podniesienieKompetencji

#łapSkila #podniesienieKompetencji

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie.

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2) do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach zawodowych połączonych z przeprowadzeniem bilansu kompetencji w obydwu wymienionych wyżej obszarach. W ramach obecnej edycji warsztaty zawodowe pn. „How Not To Be An Artist“ w formie zdalnej będzie prowadzić Naomi T. Salmon (Ph.D) - Artist Mentoring and Consulting, opis warsztatów:

Drugi etap zajęć przewiduje warsztaty kompetencji miękkich, stosownie do potrzeb wynikających z przeprowadzonego bilansu początkowego. Ostatnim etapem zajęć będzie bilans końcowy, umożliwiający przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego raportu oraz certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach i podniesienie poziomu wybranych kompetencji. Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest dopełnienie postanowień regulaminu projektu, a w szczególności udział we wszystkich etapach zajęć.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tb5vk

Zajęcia odbędą się w terminie  14 kwietnia, w godzinach 10.00-13.00 - bilans kompetencji, a następnie 15-22 kwietnia, zajęcia od godziny 14.40, w formie zdalnej przez  komunikator internetowy.


zamieściła AZG

Załączniki

Galeria:

Więcej »