Ogólnopolski konkurs na realizację dzieła w metrze warszawskim

Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda".


Jednym z palących problemów współczesnego świata jest globalny kryzys wodny związany nie tylko ze sposobem gospodarowania tzw. zasobami wody, ale także ze sposobem myślenia o wodzie „jako takiej". Woda jest bowiem nie tylko warunkiem istnienia życia  i nie tylko z niej pochodzimy oraz składamy się, ale także – o czym często się zapomina – za jej pośrednictwem doświadczamy świata,
a więc dzięki niej możemy identyfikować się z problemami ekologicznymi.

Niniejsza edycja konkursu jest kierowana do całej społeczności szkół artystycznych, tzn. do pracowników i pracowniczek zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestniczek i uczestników Szkół Doktorskich oraz studentów i studentek. Stanowi ona kontynuację wcześniejszych edycji,
a zarazem rozszerzenie ich formuły w taki sposób, aby otworzyć galerię A19 na artystki i artystów z całej Polski.
Proponując wyżej wskazaną tematykę konkursu, pragniemy zwrócić uwagę – artystów i artystek, a także publiczności odwiedzającej galerię –
na konieczność wypracowania wrażliwości na wodę oraz akwatycznej wyobraźni.

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wraz z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej, który jest odpowiedzialny
za realizację nagrodzonego projektu. Instytut jest jednostką łączącą działania badawcze i edukacyjne z artystycznymi, a od 2007 roku prowadzi galerię sztuki A19, znajdującą się na jednej ze stacji warszawskiego metra – tam właśnie znajdzie się nagrodzona praca – oraz wirtualną galerię sztuki A19_2021, w której zostaną pokazane wszystkie nadesłane prace.

linki:

·       strona Instytutu Badan Przestrzeni Publicznej

·       strona informacyjna konkursu

·       publikacja "Duch metra"

·       strona Galerii A19

·       Facebook Galerii A19

·       strona wirtualnej Galerii A19_2021

·       Instagram wirtualnej Galerii A19 2021