Konkurs im. Gepperta

Tegoroczny Konkurs Gepperta odbywa się we Wrocławiu już po raz dziesiąty. Tym razem pod tytułowym pytaniem "Co robi malarz?" kryje się cały szereg interesujących zagadnień: Czym zajmują się malarze najmłodszego pokolenia? Co leży w dziedzinie ich zainteresowań, fascynacji? W jaki sposób eksploatują malarskie medium? Jak sami definiują malarstwo? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będą nie tylko jurorzy i krytycy, ale także widzowie wystawy konkursowej. Jej otwarcie nastąpi 14 października o godz. 19

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Konkursu jest jednocześnie impulsem do podsumowania dwu dekad konkursu w formie publikacji. Ważnym elementem jest również możliwość przeglądu postaw artystycznych na aktualizowanej na bieżąco stronie internetowej  www.geppert.art.pl.

Wojciech Pukocz
Patrycja Sikora