Kontakt

Adres:

pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Telefon:

centrala pl. Polski: +48 71 343 80 31, 32, 33, 34

centrala ul. Traugutta: +48 71 343 84 51


Rektor Akademii

Prof. Wojciech Pukocz

tel.: +48 71 334 47 22

e-mail: rector@asp.wroc.pl


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP

tel.: +48 71 343 25 37

e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

tel.: +48 71 343 25 37

e-mail: prornauk@asp.wroc.pl

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 323

e-mail: prorprom@asp.wroc.pl


Kanclerz

inż. Wojciech Orzechowski 

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 247

e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl

Zastępca kanclerza ds. organizacyjno-kadrowych

mgr Marcin Woźniak

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 301

e-mail: m.wozniak@asp.wroc.pl


Kwestor

mgr Mirosława Wasielewska

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 230

e-mail: mwas@asp.wroc.pl


Wydziały:

Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Scenografia

Dziekan: prof. Agata Danielak-Kujda

Obsługa dziekanatu: Małgorzata Szudzikowska-Olejniczak

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 214

e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Ceramika i Szkło

Dziekan: dr Marzena Krzemińska-Baluch

Obsługa dziekanatu: mgr Agnieszka Zdybel-Zawadzka / mgr Katarzyna Januszewska (urlop macierzyński)

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 216

e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Grafika i Sztuka Mediów

Dziekan: dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP

Obsługa dziekanatu: Anna Mackiewicz-Kowalczyk

tel.: +48 713 438 031 wewn. 227

e-mail: dziekangraf@asp.wroc.pl

Malarstwo

Dziekan: dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP

Obsługa dziekanatu: mgr Marta Bartczak

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 221

e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Rzeźba i Mediacja Sztuki

Dziekan: dr hab. Grzegorz Niemyjski, prof. ASP

Obsługa dziekanatu: Anna Piwińska

tel.: 71 34 38 031 wewn. 271

e-mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl


Szkoła Doktorska

Dziekan: dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Obsługa dziekanatu: mgr Marta Włodarczyk

tel.: +48 713 438 031 wewn. 315

e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl


Postępowania doktorskie, habilitacyjne i profesorskie 

mgr Edyta Machnacz 

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 257

e-mail: e.machnacz@asp.wroc.pl

mgr Elżbieta Sumara

tel: +48 71 343 80 31 wewn. 257

e-mail: esu@asp.wroc.pl


Dział Organizacji Studiów

Kierownik: mgr Małgorzata Szumiejko

tel.: +48 713 438 031 wewn. 303

e-mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Dziekanaty

Małgorzata Szudzikowska-Olejniczak (AWWiS)

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 214

mgr Agnieszka Zdybel-Zawadzka / mgr Katarzyna Januszewska (urlop macierzyński) - (CiSz)

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 216

Anna Mackiewicz-Kowalczyk(GiSzM)

tel.: +48 713 438 031 wewn. 227

mgr Marta Bartczak (Malarstwo)

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 221

Anna Piwińska(RziM)

tel.: 71 34 38 031 wewn. 271

Sprawy socjalne i materialne studentów 

mgr Anna Dąbrowska

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 215

e-mail: ada@asp.wroc.pl

mgr Aleksandra Malinovskaja

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 215

e-mail: a.malinovskaja@asp.wroc.pl

Sprawy socjalne i materialne doktorantów / Międzywydziałowe studia doktoranckie / Studenci niepełnosprawni

dr Monika Łukasik-Duszyńska

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 310

e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

Dom Studencki

ul. Henryka Pobożnego 9, 50-241 Wrocław 

Administrator: mgr Magdalena Kowalczyk

pracownik DS Barbara Jakubik

tel.: +48 71 321 03 06 (recepcja)

tel.: +48 71 321 55 68 (administracja)

e-mail: akademik@asp.wroc.pl


Dział Organizacji i Kadr

Kierownik: mgr Anna Wierzbicka

tel.:  +48 71 343 80 31 wewn. 269

e-mail: awi@asp.wroc.pl


Biblioteka

Kierownik: mgr Agata Ceckowska

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 219

e-mail: biblioteka.wyp@asp.wroc.pl, bib@asp.wroc.pl


Ośrodek Dokumentacji Sztuki

http://www.archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl/

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Kierownik: mgr Krzysztof Pachurka

tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117

e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl


Ośrodek Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Dom Pracy Twórczej w Luboradowie

rezerwacja: +48 71 343 80 31


Sekcja Projektów 

Kierownik: mgr Anna Czajka

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 224

e-mail: acz@asp.wroc.pl


Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Kierownik: mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 239

tel. kom.: +48 515 427 608

e-mail: promocja@asp.wroc.pl

Program Erasmus+

mgr Anna Kida

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232

e-mail: erasmus@asp.wroc.pl

Współpraca z zagranicą / Inicjowanie i obsługa programów rządowych 

mgr Kinga Bacewicz

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232

e-mail: international@asp.wroc.pl

Edukacja w języku angielskim

mgr Paulina Zaweracz

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

Promocja / www

mgr Aleksandra Niemiec

e-mail: a.niemiec@asp.wroc.pl

Redakcja strony www

mgr Iwona Matkowska

e-mail: i.matkowska@asp.wroc.pl

Fotograf

mgr Michał Pietrzak

e-mail: m.pietrzak@asp.wroc.pl


Dział Produkcji Wystaw

Kierownik: mgr Patrycja Sikora

tel.: +48 71 343 80 31, wewn. 331

e-mail: p.sikora@asp.wroc.pl

Referent ds. produkcji wystaw

mgr Milena Lubach

tel.: +48 71 343 80 31, wewn. 331

e-mail: m.lubach@asp.wroc.pl


Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: mgr Jarosław Połatyński

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 308

e-mail: j.polatynski@asp.wroc.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Gabriela Skoczylas

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 318

e-mail: iod@asp.wroc.pl

Zobacz także