Dla pracowników i wykładowców

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2013r. został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie Nr R/I/66/2012 Rektora ASP z dnia 12.12.2012).

Określone ustawowo prawo do korzystania z Funduszu ZFŚS zarówno w przypadku pracowników jak i byłych pracowników, emerytów i rencistów nie jest tożsame z gwarancją otrzymania świadczeń.

Świadczenia z Funduszu Socjalnego nie są świadczeniem należnym, lecz uznaniowym przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w Ustawie i Regulaminie Zakładowym to jest, mogą być przyznane tylko na wniosek osoby uprawnionej, a wysokość dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Dokumenty dotyczące spraw socjalnych:

Załączniki