Morawski Łukasz

dr hab. Łukasz Morawski, ad.

Wydział Malarstwa
Katedra Rysunku 


lmo@asp.wroc.pl