Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

DZIEKAN WYDZ. RZEŹBY I MEDIACJI SZTUKI
dr hab. Grzegorz Niemyjski

PRODZIEKAN WYDZ.RZEŹBY I MED.SZT.
dr hab. Maria Wrońska

KIEROWNIK KATEDRY MEDIACJI SZTUKI – mgr Monika Aleksandrowicz
KIEROWNIK KATEDRY TECHNIK RZEŹBIARSKICH - dr Andrzej Kosowski
KIEROWNIK KAT.RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZ  - dr Mariusz Kosiba   

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach Rzeźba oraz Mediacja Sztuki w ramach, których oferuje:

Studia stacjonarne na Kierunku Rzeźba:

  • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia stacjonarne na Kierunku Mediacja Sztuki:

  • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
  • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia podyplomowe na Kierunku Mediacja Sztuki:

  • Mediacja i Rynek Sztuki (1,5-roczne)

Studia na Wydziale Rzeźby i Mediacji sztuki w ramach obu przedmiotów kierunkowych, poparte wiedzą nabytą w Zakładzie Historii Sztuki i Filozofii, Zakładzie Języków Obcych i licznych pracowniach wolnego wyboru, zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta sztuki do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej.

Wydział reprezentowany jest przez następujące Katedry:

  • Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
  • Katedra Technik Rzeźbiarskich
  • Katedra Mediacji Sztuki

Program kształcenia na kierunku rzeźba obejmuje zajęcia w ramach dwóch katedr: Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Katedry Technik Rzeźbiarskich. Trzon Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych stanowią Dyplomujące Pracownie Rzeźby, w ramach których student rozwija umiejętność formułowania osobistych wypowiedzi artystycznych poprzez rożne działania plastyczne w szeroko rozumianej przestrzeni. Katedra Technik Rzeźbiarskich umożliwia naukę projektowania i realizacji prac w różnych tworzywach w ramach pracowni: Kamienia, Metalu, Rzeźby Ceramicznej, Rzeźby w Drewnie a także Odlewnictwa w metalach kolorowych . W ramach kształcenia na tym kierunku odbywają się także zajęcia w pracowniach Intermediów, Fotografii oraz Technik Informacyjnych, które prowadzą interdyscyplinarny program dydaktyczny skupiający się na komunikacji oraz intermedialnych działaniach twórczych. Student zdobywa także wiedzę z zakresu konserwacji i rekonstrukcji oraz sztukatorstwa. Poznaje zasady analizowania przestrzeni publicznej w Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce oraz rozwija umiejętność projektowania 3D w ramach Pracowni Komputerowego Wspomagania Rzeźby. Absolwent tego kierunku potrafi analizować przestrzeń i ją twórczo kształtować, może samodzielnie funkcjonować w świecie artystycznym i na rynku sztuki.

Katedra Mediacji Sztuki kształci w trybie dwustopniowym. W program kształcenia ujęte są przedmioty kierunkowe do których należą: Sztuka w przestrzeni publicznej,Pracownia Komunikacji Twórczej, Studium Relacji Przestrzennych, Pracownia Słowa i Obrazu oraz Mediacja Sztuki. Studenci i studentki zdobywają solidny zasób wiedzy teoretycznej, która poparta jest praktyką artystyczną i kuratorską. Obok przedmiotów takich jak: historia sztuki, krytyka artystyczna, analiza sztuki współczesnej i promocja kultury wizualnej, pogłębiają swoje artystyczne doświadczenie w zakresie praktycznych zajęć z rysunku, malarstwa, rzeźby, projektowania graficznego, fotografii oraz sztuki audiowizualnej. Niezwykle ważnym elementem kształcenia jest współpraca z wybitnymi osobowościami świata sztuki, krytykami, galeriami, instytucjami kultury – dzięki którym student/ka wnika w żywą tkankę sztuki i zdobywa umiejętność pośredniczenia w jej społecznym odbiorze.


Dziekanat Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

tel: +48 71 343 80 31, wew. 271
mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl
Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Godziny otwarcia dla studentów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek | 11.00 – 14.00,

środa | nieczynne

Załączniki