Visiting Professors Program

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi program, w ramach którego zapraszani profesorowie i artyści wizytujący prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady i warsztaty wzbogacające ofertę dydaktyczną Uczelni. Spotkania z wybitnymi reprezentantami środowiska artystycznego  inspirują studentów, dają szansę na prezentację odmiennych postaw artystycznych, inicjują rozmowę o sztuce współczesnej, wspierają nazwiązywanie nowych kontaktów zawodowych, poszerzają ofertę pracowni specjalistycznych. 

KONTAKT

osoba kontaktowa: mgr Paulina Zaweracz

telefon : +48 71 343 80 31, wew. 311

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

info- P. Zaweracz, BWZ

Nasi goście
Nasza oferta