Kurs z zakresu podstaw rzeźby

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki - Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Serdecznie zaprasza na kurs z zakresu podstaw rzeźby.

Bezpłatne kursy organizowane są dla osób zainteresowanych kandydowaniem na kierunek Rzeźba. Ich celem, jest odpowiednie przygotowanie kandydata do egzaminów wstępnych.

Warsztaty poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni dr Roland Grabkowski (Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych) oraz dr Marek Ruszkiewicz (Katedra Technik Rzeźbiarskich).

- UWAGA! ABY PRZYSTĄPIĆ DO KURSU NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ!!

- W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY OPIEKUNA NA UCZESTNICTWO PODOPIECZNEGO W KURSACH

- PRZED WEJŚCIEM NA UCZELNIĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ SPECJALNĄ ANKIETĘ ZDROWOTNĄ (COVID-19)

(Dokumenty dostępne w załącznikach)

Karty zgłoszeniowe i resztę dokumentów prosimy przesyłać na adres email: r.grabkowski@asp.wroc.pl

Kandydaci podczas zajęć zapoznają się zarówno z problematyką rzeźby przedstawieniowej polegającej na pracy z modelem,

jak i opracowaniem bardziej abstrakcyjnych zadań kompozycyjnych. Oprócz tego, podczas warsztatów prowadzący przeprowadzą

konsultacje portfolio oraz przeglądy teczek.

Najbliższe terminy:

...............................................................................................................

Prowadzący: dr Roland Grabkowski, dr Marek Ruszkiewicz

Plan zajęć:

- Omówienie zasad BHP, zapoznanie się z warsztatem pracy – pracownią rzeźbiarską

- Opracowanie zadania kompozycyjnego w glinie polegającego na poszukiwaniu plastycznej odpowiedzi na zadane przez prowadzących zagadnienie.

Faza projektowa – (wykonanie szeregu szkiców, koncepcji na zadany temat)

Faza realizacyjna – realizacja projektu w glinie

Przegląd teczki, omówienie portfolio, rozmowa z kandydatem.

...............................................................................................................

Prowadzący: dr Roland Grabkowski, dr Marek Ruszkiewicz

- Omówienie zasad BHP, zapoznanie się z warsztatem pracy – pracownią rzeźbiarską

- Praca z modelem – Głowa z fragmentem szyi

- Na podstawie obserwacji z natury należy wykonać głowę w skali 1:1

Realizacja poprzedzona fazą rysunkową (szkicowe ujęcie modela z każdej strony).

Przegląd teczki, omówienie portfolio, rozmowa z kandydatem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW!


Proj. grafiki: Piotr Olejarz

info: Roland Grabkowski

 zam. AZG

Załączniki