Kurs z zakresu podstaw rzeźby

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki - Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych


Z powodu sytuacji pandemicznej kursy zostały zawieszone


Serdecznie zaprasza na kurs z zakresu podstaw rzeźby.

Zajęcia są adresowane:

dla kandydatów na studia na kierunki:

·Mediacja sztuki

·Sztuka i wzornictwa ceramiki

·Sztuka i wzornictwo szkła

·Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

 oraz do osób chcących rozwinąć swoje zainteresowania i hobby w zakresie rzeźby.

W programie zajęć są ćwiczenia projektowe i kompozycyjne oraz praca w glinie z modelem.

Kursy są prowadzone przez wykładowców ASP:

as. Rolanda Grabkowskiego i as. Marka Ruszkiewicza

godz. od 10.00 do 15.00

Pracownia nr 15 lub 6 (parter), Plac Polski 3/4.

Udział w kursie jest odpłatny, KOSZT:

·zajęcia pojedyncze - 80zł ( płatność na zajęciach)

Więcej informacji o kursie można uzyskać pod nr tel.

·787 966 511

Materiały potrzebne na zajęcia:

  • szkicownik (format A - 4 lub A - 3),
  • ołówki
  • nóż do gliny.

ZAPRASZAMY


zam. AZG