SZKOŁA DOKTORSKA

SZKOŁA DOKTORSKA w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki

Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, bez odpłatności.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE w zakładce - Szkoła Doktorska

·         czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

·         opłaty: kształcenie bezpłatne

·         początek roku akademickiego: 1 października

·         kontakt: studyinenglish@asp.wroc.pl

W Szkole Doktorskiej zajęcia z modułu przedmiotów teoretycznych prowadzone są jedynie w wykładowym języku angielskim.

Doktoranci otrzymają stypendia w kwocie 2 104 PLN miesięcznie w pierwszym okresie kształcenia, a następnie w wysokości 3 242 PLN po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej.


UWAGA! Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille.

W przypadku dyplomów, suplementów i certyfikatów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, wymagane są tłumaczenia ww. dokumentów dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.


NIE PROWADZIMY KONSULTACJI ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA PORTFOLIO ORAZ POPRAWNOŚCI SKŁADANYCH DOKUMENTÓW- SĄ TO ELEMENTY PROCESU REKRUTACJI, MAJĄCE NA CELU OCENĘ PAŃSTWA UMIEJĘTNOŚCI STWORZENIA PROFESJONALNEJ APLIKACJI I DOJRZAŁEGO ARTYSTYCZNIE PORTFOLIO.

info- P. Zaweracz