Katedra Rysunku

Katedra Rysunku

Kierownik Katedry dr hab. Przemysław Pintal, prof. uczelni

Rysunek jest równorzędną obok innych, dyscypliną twórczą. W pierwszym rzędzie jest naturalną, najprostszą formą zapisu, notatką myśli i wrażeń, sprzyjającą wypowiadaniu się skrótem, sprzyjającą syntezie. Rysunek stanowi fundament dla większości pozostałych dyscyplin twórczych. Dlatego praktyka rysownicza często opiera się na znajdowaniu rozwiązań na granicy rysunku i innych form wyrazu - granice między dyscyplinami nie powinny być przeszkodą, lecz możliwością do wykorzystania. Taki jest kształt współczesnej sztuki.

Rysunek nie jest traktowany jako dyscyplina pomocnicza, jednak Katedra Rysunku wypełnia zadania katedry obsługowej. Katedra przynależy organizacyjnie do Wydziału Malarstwa i Rzeźby i kształci studentów wszystkich wydziałów Akademii. W strukturze katedry funkcjonuje 11 pracowni rysunku dzielących przestrzeń z pracowniami malarstwa. W pracowniach studiuje od 15 do 50 studentów, realizujących program określony przez prowadzącego dydaktyka.

Pracownie rysunkowe Katedry kształcą studentów lat I - V studiów stacjonarnych. Pracownie rysunkowe uczestniczą również w kształceniu w ramach studiów niestacjonarnych licencjackich i magisterskich na kierunku Malarstwo.

Nauczanie początkowe dotyczy kształcenia w oparciu o studium modela i martwej natury, obserwację i rejestrację procesów zachodzących w naturze; prowadzona jest praca pobudzania świadomości artystycznej. Na latach starszych praca ze studentem ewoluuje w stronę sprawowania czujnej opieki nad charakterem i jakością podejmowanych przez studenta wyborów artystycznych. Dydaktyk pomaga doskonalić indywidualizujący się warsztat i dba o kontynuowanie wysiłku określania przez studenta wartościowej postawy twórczej. Akcentowana jest istotna rola eksperymentu formalnego i zaangażowanie w stały rozwój.

Programy dydaktyczne opierają się na stawianiu studentom w pracowniach podobnych zagadnień, zbliżonych zadań i zasadniczo indywidualnym podejściu do każdego rozwiązującego je studenta. Studenci w trakcie studiów uczestniczą w plenerach malarskich, licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, prezentowanych w pomieszczeniach wystawowych uczelni i w galeriach w Polsce i za jej granicami.

Jednostka organizacyjna obejmuje następujące pracownie:

I Pracownia Rysunku (p. 207)

prof. Wojciech Lupa
mgr. Jarosław Grulkowski, asystent

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

II Pracownia Rysunku (p. 210)

dr hab. Janusz Merkel, prof. nadzw. 

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

III Pracownia Rysunku (p. 205)

dr hab. Bogna Kozera - Radomska, adiunkt

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

IV Pracownia Rysunku (p. 208)

dr Piotr Tyszkowski, st. wykł. 

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

V Pracownia Rysunku (p. 209)

dr Krzysztof Wałaszek, st. wykł. 

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

VI Pracownia Rysunku (p. 212)

prof. nadzw. Piotr Kielan
dr Marlena Promna, adjunkt

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

VII Pracownia Rysunku (p. 115)

dr hab. Przemysław Pintal, prof. nadzw.
mgr. Piotr Kmita, asystent

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

VIII Pracownia Rysunku (p. 113)

dr hab. Jacek Dłużewski, prof. uczelni

mgr Marta Szymczakowska, as.

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

IX Pracownia Rysunku (p. 114)

dr hab. Łukasz Morawski, adjunkt 

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

X Pracownia Rysunku (p. 111)

dr hab. Daria Milecka, prof. nadzw. 

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

XI Pracownia Rysunku (p. 112)

dr Marek Kulig, adjunkt

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

XII Pracownia Rysunku (p. 204)

dr hab. Marta Borgosz, prof. uczelni

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.