Sikora-Jańska Agata

mgr Agata Sikora-Jańska, wykł.

Zakład Języków Obcych


asikorajanska@asp.wroc.pl