Decyzje stypendialne

Decyzje stypendialne

Zapraszam studentów ubiegających się o styp rektora na Wydziale GiSzM a także wszystkich studentów ubiegających się o stypendium dla osób niepełnosprawnych po odbiór decyzji stypendialnych (pok. 117/118M).


informacja: Aleksandra Malinovskaja