Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa

Konkurs malarski o Nagrodę Eibischa

Konkurs organizowany jest przez Fundację im. Franciszki Eibischa.

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty. ​​​​​​Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej. Dotychczas odbyło się kilkanaście edycji konkursu, a wśród nagrodzonych znależli się m.in.: Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik. W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr, Andrzej Fogtt oraz Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch). W konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia oraz czwarty i piąty rok studiów jednolitych). Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 cm oraz nie większych niż 180 x 180 cm.W konkursie przyznawane jest Grand Prix (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch do dnia 20 listopada 2021 do końca dnia.Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2021 w Warszawie.
Więcej informacji na stronie - www.eibisch.pl


zamiesćiła azg