Stypendium MKDNiS

Stypendium MKDNiS

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium MKDNiS  na rok akademicki 2021/2022, proszeni są o składanie wniosków wg wzoru określonego w  rozporządzeniu MKiDN z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (Dz. U. poz. 704).

(Informacja na stronie ministerstwa)

 Wnioski należy złożyć w poszczególnych dziekanatach wydziałów w terminie

do dnia 24.09.br.


Anna Dąbrowska, DOS