Stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2021/22

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendia, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w terminie:

- do dnia 30.09.2021 r.

- do dnia 10.10.2021 r. (osoby przyjęte na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich).

Szczegółowe przepisy oraz wykaz wymaganej dokumentacji dot. stypendiów znajdują się na stronie ASP. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami i wymaganymi podpisami należy dostarczyć drogą pocztową na adres ASP Pl. Polski ¾ 50-156 Wrocław lub osobiście do DOS Pomoc materialna dla studentów p. 117/118M.

W przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie składania wniosków (w trakcie trwania roku akademickiego), świadczenie może zostać przyznane bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące i w miarę posiadania środków finansowych.


Anna Dąbrowska, DOS