WELCOME WEEK dla studentów z programu Erasmus+

WELCOME WEEK dla studentów z programu Erasmus+

Od 16 do 19 lutego 2021 Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji witał nowych studentów wymiany Erasmus + w ramach inicjatywy Welcome Week.

Podczas tygodnia powitalnego, skromna (z oczywistych względów pandemicznych) grupa przybyłych studentów miała okazję zapoznać się z dziejami Wrocławia podczas spaceru z przewodnikiem, zaprzyjaźnić się ze sobą i narodowymi zwyczajami poszczególnych krajów w ramach warsztatów kulturowych, czy własnoręcznie ulepić tradycyjne pierogi, pod okiem specjalistów, którzy przygotowali dla nich warsztaty kulinarne.

Po dniu dla ciała ( głównie dla żołądka), studenci udali się na artystyczną ucztę do Muzeum Narodowego i Pawilonu Czterech Kopuł.

Mamy nadzieję, że tydzień ten będzie dobrym początkiem niezapomnianego czasu na naszej uczelni i w naszym mieście.

Działania w ramach Welcome Week zostały zrealizowane w ramach Programu NAWA WELCOME TO POLAND. Program WELCOME TO POLAND jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland, realizowanego w ramach Działania 3.3. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.03.03.00-IP 14/18.


info: P. Zaweracz

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »