Studia Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze


Studia Podyplomowe usytuowane przy Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa - jednostka dydaktyczna o charakterze międzywydziałowym


kierunki:

 • Dyscypliny Plastyczne w Architekturze
 • 2-letnia Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa 

Kierownik Studium: prof. Michał Jędrzejewski.


Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

kierunek dla absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych problematyką współczesnej plastyki i rozwojem własnych predyspozycji artystycznych. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Prowadzący:

Zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzi:

 • prof. Leszek Mickoś.
 • dr hab. Anna Kramm, prof ASP

Przedmioty kierunkowe i teoretyczne wykłada kilkunastu (17 - 19) profesorów, adiunktów i wykładowców.

Program studiów

 • Podczas pierwszego i drugiego semestru słuchacze zapoznają się z programem 15 pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach z zakresu: ceramiki, szkła, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, tkaniny, animacji komputerowych, grafiki internetowej i in. Jednocześnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki. W drugim semestrze prowadzone są ponadto spotkania konsultacyjne, wprowadzające w problematykę kompozycji płaskiej i przestrzennej, kształtowania form rzeźbiarskich i podstaw projektowania (związanych z architekturą wnętrz i wzornictwem).
 • W trzecim semestrze słuchacze wybierają pracownię kierunkową i w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa.
 • W semestrze czwartym kontynuowane są zajęcia w wybranej pracowni kierunkowej oraz zajęcia z malarstwa i rysunku. Semestr zamyka przegląd prac podsumowujących, który ma formę otwartej prezentacji prac z pracowni kierunkowej oraz prac malarskich i rysunkowych. Prace są oceniane przez komisję, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący zajęcia kierunkowe, kierownik pracowni malarstwa i rysunku, przedstawiciele kierownictwa ASP i kierownik Studium. Oceny ustala komisja w wyniku tajnego głosowania.

Koszty studiów:

4900zł - rocznie (z mozliwością rozbicia kwoty na raty)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł

Dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero z dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00 ( W SIERPNIU 9.00 - 14.00)
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  od 01 czerwca 2018r. do 30 września 2018r.

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia Studium Podyplomowego.


2-letnia Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa 

 • Kandydat ubiegajacy się o przyjęcie na specjalizację kierunkową musi posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów plastycznych (mgr lub lic), albo być absolwentem dwuletniego kursu podstawowego Dyscyplin Plastycznych.
 • Unikalną cechą jest całkowita swoboda wyboru prowadzacego i pracowni.
 • Efektem 4 semestrów scisłej współpracy z wybranym pedagogiem stają się prace odznaczajace się zaawansowaną samodzielnością koncepcyjną oraz wysokim poziomem sprawności realizacyjnej.

Koszty studiów:

4900zł - rocznie (z mozliwością rozbicia kwoty na raty)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł

Dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero z dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  od 01 czerwca 2018r. do 30 września 2018r.

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia Studium Podyplomowego.


Administracja Studium:

 • tel. 71 34-380-31 wew. 303  
 • mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018r.


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres: eka@asp.wroc.pl   KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Załączniki
Zobacz w internecie