Studium Podyplomowe "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

Studium Podyplomowe Dyscypliny Plastyczne w Architekturze (jednostka dydaktyczna o charakterze międzywydziałowym, usytuowana przy Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa)


Kierownik Studium: prof. Michał Jędrzejewski.

Zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzi: prof. Leszek Mickoś. dr hab. Anna Kramm, prof ASP

Przedmioty kierunkowe i teoretyczne wykłada kilkunastu (17 - 19) profesorów, adiunktów i wykładowców.


Administracja Studium: 71 34-380-31 wew. 303

mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

W ramach podstawowej formy kształcenia, prowadzone są zajęcia dla absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych problematyką współczesnej plastyki i rozwojem własnych predyspozycji artystycznych. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

  • Podczas pierwszego i drugiego semestru słuchacze zapoznają się z programem 15 pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach z zakresu: ceramiki, szkła, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, tkaniny, animacji komputerowych, grafiki internetowej i in. Jednocześnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki. W drugim semestrze prowadzone są ponadto spotkania konsultacyjne, wprowadzające w problematykę kompozycji płaskiej i przestrzennej, kształtowania form rzeźbiarskich i podstaw projektowania (związanych z architekturą wnętrz i wzornictwem).
  • W trzecim semestrze słuchacze wybierają pracownię kierunkową i w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa.
  • W semestrze czwartym kontynuowane są zajęcia w wybranej pracowni kierunkowej oraz zajęcia z malarstwa i rysunku. Semestr zamyka przegląd prac podsumowujących, który ma formę otwartej prezentacji prac z pracowni kierunkowej oraz prac malarskich i rysunkowych.

Prace są oceniane przez komisję, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący zajęcia kierunkowe, kierownik pracowni malarstwa i rysunku, przedstawiciele kierownictwa ASP i kierownik Studium. Oceny ustala komisja w wyniku tajnego głosowania.

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia Studium Podyplomowego.

Osoby, które ukończyły Studium i są zainteresowane kontynuowaniem zajęć w pracowniach kierunkowych, mogą zapisać się na dwuletnią specjalizację kierunkową, która dostępna jest również dla absolwentów ASP, pragnących poznać dodatkowa specjalizację.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 

W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres :  a.tomaszewska@asp.wroc.pl  KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Załączniki
Zobacz w internecie