Stypendia - terminy, kontakt, wyniki

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Świadczenia z funduszu pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne   - 20 października 2017 r.
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  - 20 października 2017 r.
  • stypendium dla najlepszych doktorantów - 20 października 2017 r.
  • zapomoga - maksymalnie dwa razy w roku akademickim

Miejsce składania wniosków o stypendia   p. 117/118M Pl. Polski 3/4

dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław

poniedziałek - piątek godziny 12.00 - 14.00

środa - NIECZYNNE

Załączniki