Stypendia - terminy, kontakt, wyniki

POMOC MATERIALNA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017Termin składania wniosków - 31 października 2016 r.

  • stypendium socjalne   
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium dla doktorantów - 31 października 2016 r.
  • zwięszkone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych - 31 października 2016 r.
  • zapomoga - maksymalnie dwa razy w roku akademickim
  • stypendium ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia - 1 października 2016 r.

Miejsce składania wniosków o stypendia   p. 117/118M Pl. Polski 3/4

dokumenty można wysłać  na adres ASP Pl. Polski 3/4  50-156 Wrocław

poniedziełek - piątek godziny 12.00 - 14.00

środa - NIECZYNNE

UWAGA !!!!

ODBIÓR OSOBISTY DECYZJI KOMISJI STYPENDIALNYCH

w dniach od 22. grudnia  do 23 grudnia

dotyczących:

- stypendium dla najlepszych doktorantów

w dniach 23, 27-28, 30 XII biuro nieczynne

Załączniki