Dom studencki

Adres

ul. Henryka Pobożnego 9

50-241 Wrocław


Cennik

  • DLA STUDENTÓW ASP Z PRZYZNANYM MIEJSCEM W AKADEMIKU

Miejsce w pokoju od roku 2021/2022

- 8 miejsc - 600 zł (od osoby/ miesiąc) - pokoje 2 osobowe z łazienką

- 20 miejsc - 540 zł (od osoby/ miesiąc) - 2 pokoje (moduł) z łazienką

- 53 miejsca - 430 zł (od osoby/ miesiąc) - łazienki na korytarzu

  • GOŚCIE UCZELNI W OKRESIE LETNIM

 stawka dobowa - 50 zł z VAT

rezerwacja miejsc na adres: akademik@asp.wroc.pl

  • KANDYDACI NA STUDIA W OKRESIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

stawka dobowa - 40 zł z VAT

 informacja i rezerwacja miejsc na adres: akademik@asp.wroc.pl 


Administracja

Biuro czynne dla studentów: 7:00-15:00 (Poniedziałek – Piątek)

mgr Magdalena Kowalczyk – Administrator

tel. kontaktowy: +48 71 321 55 68

e-mail: akademik@asp.wroc.pl

Opłaty za  korzystanie z miejsca w Domu Studenckim  należy wpłacać na konto Uczelni.

Numer rachunku bankowego: 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594   ING Bank Śląski S.A. O/Wrocław


Recepcja całodobowa

tel. kontaktowy: +48 71 321 03 06

Warunki mieszkalne

Akademik oferuje 81 miejsc dla studentów. Budynek 6 piętrowy.

Do dyspozycji mieszkańców:

  • świetlica, pralnia,
  • suszarnia, kuchnie,
  • łazienki, pracownie

Studenci mają dostęp do internetu.


Informacja dla studentów

Terminy składania dokumentów w sprawie miejsca w akademiku:

studenci i uczestnicy studiów doktoranckich do 30 czerwca 2021 studenci cudzoziemcy studiujący na podstawie umów międzynarodowych:

- do 30 czerwca 2021  - na semestr zimowy

- do 10 grudnia 2021  - na semestr letni.

kandydaci przyjęci na I rok studiów do 25 sierpnia 2021 r.


Dokumenty, które należy złożyć:

  • wniosek – podanie do pobrania na stronie internetowej www.asp.wroc.pl, lub w administracji DS
  • oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
  • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – rok 2020.

Po terminie podania nie będą rozpatrywane

Dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres:

Administracja  Domu Studenckiego ASP

ul. Henryka Pobożnego 9

50 - 241 Wrocław


Coś o nas

Sympatyczni ludzie
Miła atmosfera
Sami artyści

Załączniki