Biblioteka

Katalog zbiorów bibliotecznych - wyszukiwanie »

Aktualności

5.05.2021

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI OD 5 MAJA 2021 R.

- wypożyczamy na zewnątrz zbiory biblioteczne 

- udostępniamy zbiory w Czytelni z zachowaniem reżimu sanitarnego, limit Czytelników przebywających jednocześnie w Czytelni to 3 osoby

- po wcześniejszym umówieniu się mailowym biblioteka.wyp@asp.wroc.pl

Biblioteka realizuje jedynie wypożyczenia i zwroty, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Dla studentów niestacjonarnych i podyplomowych Biblioteka poza obowiązującymi godzinami udostępniania w tygodniu, realizuje również wypożyczenia i zwroty w soboty (wg harmonogramu) w godz. 11.00-14.00, po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym biblioteka.wyp@asp.wroc.pl , tel.: 71 334 47 19  wew. 219. Zamówienia na książki dostępne w bibliotecznym katalogu komputerowym https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog  ze statusem „dostępny”, można  składać e-mailowo (cały tydzień), następnie Biblioteka powiadomi e- mailowo potwierdzając złożone zamówienie wraz z informacją o godzinie i terminie odbioru.

Harmonogram sobotni

Luty          6.02.2021,  13.02.2021

Marzec         6.03.2021, 20.03.2021

Kwiecień           10.04.2021, 24.04.2021

Maj           15.05.2021, 22.05.2021

Czerwiec            12.06.2021,  19.06.2021

- Zalecamy nie zwracanie książek, wyjątki dla osób potrzebujących pilnie rozliczyć konto biblioteczne

- obiegówki nadal rozliczane są mailowo

Wszystkie informacje i załączniki niezbędne do rozliczenia się z Biblioteką tutaj: https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13374

Zapisy nowych czytelników odbywać się będą bezkontaktowo poprzez rejestrację czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym INTEGRO. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić formularz na stronie katalogu bibliotecznego https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog. Koniecznym jest wyrażenie zgody na kontaktowanie się Biblioteki z Czytelnikiem drogą mailową i telefoniczną. Weryfikacja danych będzie się odbywała poprzez listy studentów pobrane z właściwych Dziekanatów. Aktywacja konta nie odbywa się automatycznie. Dyżurny bibliotekarz po weryfikacji tożsamości przyśle Państwu informację o aktywnym koncie czytelnika wraz z dostępami do naszych baz w ciągu 24 h. Prosimy o cierpliwość. 

Niezmiennie świadczymy usługi zdalnie (mailowo i telefonicznie) w zakresie: doradztwa w doborze literatury, szukania alternatyw dla niedostępnych tytułów, udostępniania kodów dostępu do baz, realizacji skanów wybranych fragmentów, zapisów zdalnych, emaliowego rozliczania kont bibliotecznych.

Zachęcamy do korzystania z baz danych jako alternatywa dla wypożyczeń bibliotecznych dla naszych Czytelników!

Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany, zrób to teraz całkowicie zdalnie! Wystarczy wypełnić formularz: https://www.asp.wroc.pl/?module=Common&controller=Get&file=104085

Zgłoś się do Biblioteki na adres biblioteka.wyp@asp.wroc.pl i pobierz kody dostępu do naszych baz:

1. IBUK Libra (ebooki z zakresu sztuk pięknych, kultury, filozofii)

Żeby uzyskać dostęp należy zgłosić się mailowo

2. bazy EBSCO (ebooki, czasopisma z zakresu sztuk pięknych i in.)

Żeby uzyskać dostęp należy zgłosić się mailowo na adres Biblioteki

3. bazy Elsevier

Żeby uzyskać dostęp należy zarejestrować się na stronie https://account.elsevier.com/auth na swojego maila w domenie asp.

4. Inne powszechnie dostępne bazy i portale udostępniające treści bezpłatnie. Lista do pobrania: https://www.asp.wroc.pl/?module=Common&controller=Get&file=101249

Kontakt:


Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

tel: +48 71 343-80-31 wewn. 219,

e-mail:

  • dla Czytelników (sprawy wypożyczeń, przedłużeń terminów wypożyczonych materiałów, doradztwa w doborze literatury,kody dostępu do baz danych): biblioteka.wyp@asp.wroc.pl lub epa@asp.wroc.pl
  • dla instytucji (wymiana międzybiblioteczna, ogólna współpraca, oferty, zakupy, bazy danych, system biblioteczny): bib@asp.wroc.pl lub a.ceckowska@asp.wroc.pl

O Bibliotece

Biblioteka i ośrodek informacji i dokumentacji stanowią podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, pełnią funkcję ogólnodostępnej biblioteki oraz ośrodka informacji artystycznej i naukowej, są ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i wymiany informacji naukowej. Zbiory biblioteki liczą ok. 14 tys. książek, około 1.000 roczników czasopism oraz 3.700 katalogów z wystaw polskich i zagranicznych. Wśród nich znajdują się także cenne pozycje, trudno dostępne i unikalne.
Z ciekawszych pozycji na podkreślenie zasługuje 10-tomowa encyklopedia Visual of Art, kilkunastotomowa historia sztuki w języku niemieckim, wydana w 1927 r. przez Propylaen Berlin, kilkunastotomowe wydanie "Skiry" w języku francuskim o ważniejszych tendencjach i artystach sztuki, 15-tomowa Encyklopedia Sztuki Świata i inne.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory książek i czasopism przez cały rok. Z jej usług korzysta około 600 czytelników miesięcznie. W czytelni dostępne są m.in. specjalistyczne czasopisma artystyczne krajowe i zagraniczne, takie jak Art in America, Artnews, Ceramics, Design, Domus, Form, Graphics, Kunstforum, Neues Glass.
Z kolei ośrodek informacji i dokumentacji gromadzi, dokumentuje i udostępnia materiały bibliograficzne uczelni oraz propaguje informacje o życiu i dokonaniach artystycznych pedagogów, studentów i absolwentów ASP (wydawnictwa zwarte, katalogi wystaw, wydawnictwa ciągłe, publikacje z czasopism itd.). Opracowuje i rozpowszechnia informacje sygnalne o wydarzeniach artystycznych w Polsce i na świecie, dla potrzeb uczelni oraz środowiska artystycznego okręgu dolnośląskiego. Ośrodek współpracuje z wiodącymi muzeami i galeriami w kraju w zakresie wymiany informacji i wydawnictw, dotyczących ważniejszych wydarzeń artystycznych. Ośrodek prowadzi działalność reprograficzną w ww. zakresie na potrzeby biblioteki oraz materiałów powierzonych przez pedagogów, studentów i osób z zewnątrz.

Zbiory biblioteki Głównej ASP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC)

Zapraszamy do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od 2006 r. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczestnikiem Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC). Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa jak określa umowa konsorcyjna jest inicjatywą wrocławskiego środowiska akademickiego, umożliwiającą współpracę bibliotek w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych.


DOSTĘP DO CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH I BAZ DANYCH

IBUK libra to pierwszy polski serwis książek elektronicznych. Baza zawiera elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, m.in.: PWN, Wolters Kluwer, WNT, WKiŁ oraz wydawnictwa naukowe wyższych uczelni. Dostępnych ok. 250 tytułów książek i czasopism z zakresu sztuk pięknych. Można przejrzeć listę zakupionych tytułów. Po kody dostępu proszę zgłaszać się mailowo na adres: bib@asp.wroc.pl

Filmiki instruktażowe jak założyć konto i poruszać się po platformie znajdują się na kanale IBUK: https://www.youtube.com/channel/UCBggHrI_9jOJjbvqRwZ9JLA

Link bezpośredni do bazy


Art Full Text 

jest obszerną bazą pełnotekstową, zawierającą pełny tekst ponad 320 czasopism. Ponadto baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 680 czasopism naukowych, magazynów i publikacji branżowych oraz ponad 14.000 dysertacji z zakresu sztuki. Baza została zaprojektowana na potrzeby różnych użytkowników - badaczy sztuki, artystów, projektantów, studentów i osób zainteresowanych sztuką i historią sztuki, architekturą, projektowaniem wnętrz, itp. W bazie znajdują się indeksy ponad 219.000 obrazów. Tematyka bazy obejmuje: sztukę, archeologię, architekturę i historię architektury, historię sztuki, sztukę użytkową, malarstwo, rzeźbę, fotografię, sztukę drukarską, projektowanie kostiumów, projektowanie wnętrz i terenów zielonych, grafikę i wiele innych tematów.

Link bezpośredni do bazy

Baza Art Full Text jest dostępna z platformy EBSCOhost - link bezpośredni do platformy

Akademia Sztuk Pięknych otrzymała również dostęp do pakietu podstawowego EBSCO. W skład pakietu podstawowego EBSCO wchodzi 15 baz: Academic Search Complete, Business Search Complete i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, Teacher Reference Center i European Views of the Americas: 1493 to 1750.

Dostęp bezpośredni do baz z komputerów znajdujących się w bibliotece ASP.

Materiały szkoleniowe w j.polskim są na stronie - link bezpośredni do strony

Filmy szkoleniowe w j.polskim na kanale YouTube: EBSCO Polska

Training materials - direct linkOnArchitecture link bezpośredni do platformy

OnArchitecture to audiowizualna baza danych dla użytkowników instytucjonalnych - architektów, naukowców, badaczy i studentów - obecnie subskrybowana przez takie uczelnie jak MIT, Yale, Columbia, Princeton, Cornell, PUC Architecture School w Chile, University of Toronto, Tokyo University of Science i wiele innych.


Academic Research Source

Academic Research Source eBooks: link bezpośredni do platformy 

Academic Research Source eJournals: link bezpośredni do platformy 


Wirtualna Biblioteka Nauki

W ramach Programu Wirtualna Biblioteka Nauki Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu została włączona jako jeden z uczestników do konsorcjum krajowego z możliwością dostępu do krajowych licencji akademickich Elsevier, Springer, Web of Knowledge oraz Wiley-Blackwell

Dostęp do baz Scopus i Web of Knowledge oraz czasopism Elsevier, Springer, WB, możliwy z numerów IP zarejestrowanych przez ICM Uniwersytet Warszawski czyli w sieci ASP.


Elsevier
http://www.sciencedirect.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostęp na serwerze w ICM)


Springer
http://www.springerlink.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostęp na serwerze w ICM)


Web of Knowledge
http://isiknowledge.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostęp do bazy SCI na serwerze w ICM)


Wiley-Blackwell
http://onlinelibrary.wiley.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

DOSTĘP DO CZASOPISM POLSKICH, W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.


COMPUTER ARTS
dostępne bezpłatnie na komputery PC/MAC, tablety oraz androidy. Można je pobrać z poniższych linków

Wersja na tablety iPad  
Wersja na urządzenia z Androidem
Wersja na komputery Mac/PC


ARTSTOR (kolekcje publiczne)

Artstor oferuje około 2 milionów publicznie dostępnych obrazów, filmów, dokumentów i plików audio ze specjalnych zbiorów bibliotecznych, badań wydziałowych i materiałów historii instytucjonalnej, a także setki tysięcy zdjęć z muzeów partnerskich o otwartym dostępie.

Każdy może przeglądać i pobierać zbiory publiczne; nie wymaga subskrypcji ani logowania.


BARWY SZKŁA

„Barwy Szkła” - www.barwyszkla.pl 
Obecnie jest to forma bardziej portalowa i dostępna na wszystkie urządzenia łącznie z mobilnymi.
Artykuły są wprowadzane kolejno i grupowane okresowo do kompletnej listy pełnego wydania.


Zaproponuj do zbiorów >

Żeby zgłosić propozycję zakupu książek lub czasopism,
wypełnij formularz na stronie katalogu bibliotecznego. Zgłoszenie jest po zalogowaniu do swojego konta bibliotecznego

Katalog
Jak zapisać się do biblioteki?
Obiegówki
Zasoby i usługi
E-zasoby
Poradnik Czytelnika
Kontakt i godziny otwarcia
Biblioteka w czasie COVID
Regulamin
Rada Biblioteczna
Załączniki
Zobacz także