REKRUTACJA/ EGZAMINY WSTĘPNE/ KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

początek 1 czerwca do 30 czerwca 2021 (studia stacjonarne)

Przedłużamy termin rekrutacji na STUDA II STOPNIA do dnia 8 LIPCA godzina 23.59 łącznie z umieszczaniem portfolio

przypominamy, że trwa rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunkach:

 • grafika w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO studia niestacjonarne I stopnia - rekrutacja do 14 lipca (przegląd portfolio 19 lipca)
 • grafika w zakresie PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO studia niestacjonarne II stopnia - rekrutacja do 19 lipca (przegląd portfolio 22 lipca)
 • sztuki mediów w zakresie FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW studia niestacjonarne I stopnia - rekrutacja do 13 lipca (przegląd portfolio 15/16 lipca)
 • sztuki mediów w zakresie FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW studia niestacjonarne II stopnia  rekrutacja do 13 lipca (przegląd portfolio 15/16 lipca)
 • MALARSTWA studia I stopnia - rekrutacja do 12 lipca (przegląd portfolio 17 lipca)
 • MALARSTWA studia II stopnia - rekrutacja do 16 września (przegląd portfolio 18 września)
 • ARCHITEKTURY WNĘTRZ studia I stopnia - rekrutacja do 16 lipca (decyzja 17 lipca)
 • ARCHITEKTURY WNĘTRZ studia II stopnia- rekrutacja do 16 lipca (decyzja 17 lipca)

Folder rekrutacyjny


Dlaczego ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu?

 • 75 lat tradycji,
 • 5 wydziałów w tym jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła,
 • ponad 1200 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • 12 kierunków stacjonarnych ( w tym jeden z wykładowym jezykiem angielskim),
 • nowoczesna infrastruktura (własna huta, pracownie kamienia, metalu, rzeźby ceramicznej, rzeźby w drewnie a także odlewnictwa w metalach kolorowych, ceramiki, szkła projektowego i artystycznego, koła gancarskiego, ceramiki projektowej i artystycznej pracownie grafiki i multimedialne, ciemnie fotograficzne, modelarnia),
 • prężnie działajacy Samorząd Studentów, liczne koła naukowe,
 • imprezy plenerowe: Festiwal Malowania, Festiwal Wysokich Temperatur
 • uznany konkurs malarski im. Eugeniusza Gepperta
 • współpraca międzynarodowa (karta Erasmus+)

«Sprawdź niezbędne formalności jakich musisz dopełnić kandydując do naszej uczelni»


STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

Limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów stacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 24 jednolite magisterskie
Rzeźba 14 jednolite magisterskie
Mediacja Sztuki 12 I stopnia
12 II stopnia
Grafika 30 jednolite magisterskie
Sztuka Mediów 20 I stopnia
12 II stopnia
Architektura wnętrz 20 I stopnia
20 II stopnia
Wzornictwo 24 I stopnia
20 II stopnia
Scenografia

12

Sztuka i wzornictwo ceramiki 15 I stopnia
12 II stopnia
Sztuka i wzornictwo szkła 15 I stopnia
12 II stopnia
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła 6 jednolite magisterskie
MFA in Visual Arts -  Interdyscyplinarne studia z wykładowym językiem angielskim 12

II stopnia (studia odpłatne)


HARMONOGRAMY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego 


STUDIA NIESTACJONARNE (odpłatne)

Limity przyjęć na rok akademicki 2021/2022
Przewiduje się rekrutację na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:
Kierunek Liczba osób rodzaj studiów
Malarstwo 20 I stopnia
Malarstwo 20 II stopnia
Architektura wnętrz 24 I stopnia
24 II stopnia
Grafika w zakresie projektowania graficznego
26 I stopnia
17 II stopnia
Grafika w zakresie grafiki artystycznej studia z wykładowym j. angielskim 12 II stopnia
Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i multimedia 24 I stopnia
15 II stopnia

Przydatne adresy oraz telefony

Zobacz Władze i reprezentacja uczelni

Wydział Malarstwa
Dziekan - dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP
Prodziekan -  dr hab. Jacek Jarczewski, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem: (71) 343 80 31 w. 221, 
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Dziekan - dr hab. Grzegorz Niemyjski
Prodziekan -  dr hab. Maria Wrońska

Kontakt z dziekanatem: (71) 343 80 31 w. 271, 
e-mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów 
Dziekan - dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP
Prodziekan -  dr hab. Anna Trojanowska, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 227, 
e-mail: ama@asp.wroc.pl

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Dziekan – prof. dr hab. Agata Danielak - Kujda
Prodziekan - dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 214,
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Wydział Ceramiki i Szkła 
Dziekan - dr Marzena Krzemińska-Baluch
Prodziekan - dr Renata Bonter-Jędrzejewska

Kontakt z dziekanatem:(71) 343 80 31 w. 216, 
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów:

Kierownik: mgr Małgorzata Szumiejko

(71) 343 80 31, w. 303
m.szumiejko@asp.wroc.pl
Zobacz także