Jarząb Agnieszka

dr Agnieszka Jarząb, ad.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Sztuki Mediów
Pracownia Działań Intermedialnych


a.jarzab@asp.wroc.pl