Stoksik Henryk

dr hab. Henryk Stoksik, prof. uczelni

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

Pracownia Technologii Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


hst@asp.wroc.pl