Albrzykowski Maciej

dr hab. Maciej Albrzykowski, prof. uczelni

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Katedra Technik Rzeźbiarskich


mal@asp.wroc.pl