Dobiszewski Tomasz

dr Tomasz Dobiszewski, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia Działań Intermedialnych

Pracownia Fotografii Intermedialnej

Pracownia Poznania Wizualnego

www.dobiszewski.com

t.dobiszewski@asp.wroc.pl


Wykładane przedmioty

  • Działania intermedialne (jako asystent)
  • Fotografia intermedialna (jako asystent)
  • Multimedia (jako asystent)
  • Poznanie wizualne (jako asystent)
  • Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych


Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy. W 2005 r. ukończył studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i prof. Stefana Wojneckiego, a w 2018 r. Międzywydziałowe Studia Doktoranckie w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Formułuję artystyczną wypowiedź posługując się fotografią, wideo, instalacjami multimedialnymi czy ‚site-specific‘. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar mojej eksploracji. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaję na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogacam dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Łączę ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka, a eksperymentując z fizjologią widzenia czy słyszenia, dążę do pełniejszego i całościowego przekazu.


Nagrody i stypendia

2017 – Stypendium im. Jerzego Grotowskiego za osiągnięcia w dziedzinie sztuki
2012 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawy / Konferencje / Publikacje

www.dobiszewski.com