KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Koordynatorzy Wydziałowi pomagają studentom ASP we Wrocławiu w wyborze uczelni partnerskiej i ułożeniu programu studiów (Learning Agreement Before the Mobility), akceptują zmiany w programie studiów (Learning Agreement During the Mobility) oraz zatwiedzają przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej (jeśli dotyczy).

Koordynatorzy Wydziałowi: