24/7 EMERGENCY CONTACT NUMBER

24/7 Emergency Contact Number dla studentów anglojęzycznych

Dzwoniąc pod numer: +48 796 811 035 studenci anglojęzyczni mogą uzyskać poradę w przypadku:

·       Zagrożenia zdrowia – dotyczy to zarówno wskazówek postępowania w sytuacji zauważenia objawów koronawirusa; ale również w przypadku, gdy student nie będzie wiedział, gdzie zgłosić się po pomoc medyczną.

·       Codziennych sytuacji awaryjnych – mowa o sytuacji, w której student żyjący w Polsce, nie wie gdzie i w jaki sposób załatwić ważne życiowe i niecierpiące zwłoki kwestie, np. zagubienie dokumentów lub zgłoszenie kradzieży.

24/7 Emergency Contact Number służy pomocą w sytuacjach awaryjnych i nagłych. W sprawach codziennych studenci proszeni są o kontakt z odpowiednim dziekanatem lub Działem Współpracy z Zagranicą i Promocji, w godzinach pracy tych jednostek.

Działalność linii jest finansowana z programu WELCOME TO POLAND na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przyznanych uczelni przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.