Trojanowska Aleksandra

mgr Aleksandra Trojanowska, as.

Członek Rady Wydziału
Koordynator Konkursu na Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów
Sekretarz KSM podczas egzaminów wstępnych na ASP

Wydział Grafiki i Sztuka Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach, 608T

bee-visible.pl

aleksandra.trojanowska@asp.wroc.pl


Wykładane przedmioty                

·       Wideo                              
·       Grafikia Intermedialna    
·       Narracja i Interakcja w Nowych Mediach


Urodzona w 1992 r. we Wrocławiu, w 2016 r. ukończyła studia magisterskie, a w 2019 r. doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, kierunek Sztuka Mediów, w 2020 r. uzyskała tytuł licencjata kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Jestem artystką i biolożką. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy laboratoryjnej i terenowej stanowią rzetelne podstawy naukowe dla mojej twórczości. W działalności artystycznej poruszam się w obrębie szeroko rozumianego bio-artu. Skupiam się na odejściu od antropocentryzmu i promowaniu zjawisk biocentrycznych. Moje interaktywne instalacje bio-audiowizualne oscylują wokół antropogenicznych degradacji ekosystemów, wymierania gatunków i poszukiwania altruizmu w egoistycznym świecie, w którym liczy się tylko to, co ludzkie.

Nagrody i stypendia
2018 – Stypendium Prezydenta Wrocławia dla Doktorantów im. J. Grotowskiego
2017 – Dolnośląskie Małe Granty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2015 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2015 – Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia

Wystawy
2019/20  – Invisible – wystawa zbiorowa; 2019 – Broadway Gallery, Detroit (USA); 2020 – BWA Studio, Wrocław
2019  –  Emerging Lines #1 – wystawa zbiorowa; Galerie du Crous, Paryż (Francja)
2019  –  be(e) – wystawa indywidualna; Nau Gallery, Praga (Czechy)
2018 – TO TYLKO JA – wystawa indywidualna; Galeria KINO, Wrocław
2018 – Ja. Moja krew - Punto y Raya Festival; Centrum Technik Audiowizualnych, Wrocław

Konferencje
2018 – Biocentryzm-antropocentryzm – prelekcja; Ogólnopolska Konferencja Sztuki Mediów Układy Dynamiczne