Bonter-Jędrzejewska Renata

dr Renata Bonter-Jędrzejewska, ad.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


r.bonterjedrzejewska@asp.wroc.pl