BUDDY 2021/2022 POSZUKIWANY!

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji poszukuje studentów chętnych do zaopiekowania się studentami zagranicznymi z programu Erasmus+ i umów dwustronnych, którzy w październiku 2021 r. rozpoczną studia na naszej uczelni. Na wymianę przyjadą studenci z różnych zakątków świata takich jak Czechy, Grecja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wochy, Wielka Brytania. Każdy z nich z niecierpliwością czeka na swojego opiekuna! :-)

Na czym to polega?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się jednym studentem zagranicznym w różny sposób np. odbiór z lotniska, pomoc na uczelni, pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim, sytuacje losowe.

Jakie są korzyści?

Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny. Dodatkowo studenci otrzymają dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ lub umów dwustronnych na studia lub praktyki.

Zgłoszenia

Pełna lista studentów zagranicznych dostępna jest u p. Agaty Sikory-Jańskiej - koordynatorki Programu Buddy. Zgłoszenia prosimy wysłać na adres: asikorajanska@asp.wroc.pl lub zgłaszać bezpośrednio u lektorów języków obcych. Przy zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • język obcy,
  • numer telefonu,
  • adres mailowy,
  • wydział, kierunek i rok studiów.

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnych i dyspozycyjnych!

Więcej informacji tutaj.