Władze uczelni

Rektor Akademii

Prof. Wojciech Pukocz

tel.: +48 71 334 47 22

e-mail: rector@asp.wroc.pl


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP

tel.: +48 71 343 25 37

e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

tel.: +48 71 343 25 37

e-mail: prornauk@asp.wroc.pl

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 323

e-mail: prorprom@asp.wroc.pl


Kanclerz

inż. Wojciech Orzechowski 

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 247

e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl

Zastępca kanclerza ds. organizacyjno-kadrowych

mgr Marcin Woźniak

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 301

e-mail: m.wozniak@asp.wroc.pl


Kwestor

mgr Barbara Dobrzeniecka

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 230

e-mail: mwas@asp.wroc.pl

Zobacz także