Koła naukowe

Podstawą prawną działania uczelnianych organizacji studenckich jest art. 111 ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021, poz.478)

Art. 111.

ust.1 Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.

ust. 5 Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

Koła naukowe Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu:

Koło Naukowe Gier
Koło Naukowe Katedry Grafiki Artystycznej
Koło Naukowe KINOFAKTURA
Koło Naukowe Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła
Koło Naukowe Kuchnia! Teatr
Koło Naukowe Malarzy
Koło Naukowe Rzeźby i Działań Przestrzennych FORMA
Koło Naukowe Studentów Scenografii “309”
Koło Naukowe Studentów Szkła POZIOM 2
Koło Naukowe Technik Obrazowania SFERA
Koło Naukowe Wzornictwa Pawilon De Factory
Koło naukowe X - Internet / Kultura / Sztuka