Zamarek Bartosz

dr Bartosz Zamarek, ad.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
Katedra Scenografii


b.zamarek@asp.wroc.pl

Zamarek Bartosz Fot. Czesław Chwiszczuk