Aktualizacja! Nowe warsztaty w ramach "Łap skila"

Aktualizacja! Nowe warsztaty w ramach "Łap skila"

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w dwumodułowych warsztatach. Pierwszy moduł zawodowy pt."Basics of interactive art and the environment of Pure Data" poprowadzony zostanie przez Vygintasa Orlovasa- szczegóły niżej). Drugi, obowiązkowy moduł  to tzw.bilans kompetencji i warsztaty z kompetencji miękkich z Danielą Tagowską i Aleksandrą Marszałek (SUBMARINE Pracownia). Warsztaty zawodowe odbędą się stacjonarnie (w j.angielskim), natomiast bilans kompetencji i warsztaty kompetencji miękkich przeprowadzone zostaną w trybie online (w j. polskim). Harmonogram jest podany poniżej oraz w załączonym pliku pdf wraz z opisem warsztatów. 

Warsztaty kompetencji miękkich (Czym są kompetencje miękkie? patrz niżej), zostaną przygotowane na podstawie potrzeb uczestników, które wynikną podczas bilansu kompetencji. Po przejściu całego cyklu warsztatów każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport oraz certyfikat uczestnictwa potwierdzający podniesienie wybranych kompetencji. Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest dopełnienie postanowień regulaminu projektu, a w szczególności udział we wszystkich etapach zajęć.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej):

https://tiny.pl/tb5vk


Przykładowe kompetencje miękkie społeczne: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, aktywne słuchanie, budowanie zespołu, gotowość do współdziałania, negocjacje, współpraca w zespole itp.,

Przykładowe kompetencje osobiste: autoprezentacja, przedsiębiorczość, myślenie analityczne, dążenie do rezultatów, delegowanie, budowanie relacji z klientami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, funkcja doradcy, przekazywanie informacji, przeprowadzanie prezentacji, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych itp.

Harmonogram (szczegółowy rozkład godzin w plikach pdf): 

MODUŁ 1 - WARSZTATY ZAWODOWE

06.12-09.12.2021

VYGINTAS ORLOVAS

Basics of interactive art and the environment of Pure Data

stacjonarnie

MODUŁ 2 - WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH

06.12.2021 (10:00-13:00) Przed warsztatem V. Orlovasa

D. TAGOWSKA, A. MARSZAŁEK

Bilans kompetencji 

online

13.12-14.12.2021

D. TAGOWSKA, A. MARSZAŁEK

Warsztaty kompetencji miękkich

online

***

BASICS OF INTERACTIVE ART AND THE ENVIROMENT OF PURE DATA / Vygintas Orlovas + Warsztaty kompetencji miękkich Daniela Tagowska, Aleksandra Marszałek  > wydarzenie na FB, więcej informacji w załącznikach pdf (patrz poniżej).


Bilans i warsztaty podniesienia kompetencji realizowane są w ramach projektu:

POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

przygotował: PK

Załączniki

Galeria:

  • Vygintas Orlovas
  • od lewej: Aleksandra Marszałek, Daniela Tagowska
Więcej »