Zarządzenie Rektora z dnia 18 listopada 2021r.

Zarządzenie Rektora z dnia 18 listopada 2021r.

Zarządzenie w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć oraz pracy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Szanowni Studenci, Doktoranci,

Szanowni Wykładowcy i Pracownicy ASP,

wobec pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju, opierając się na opinii Zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego ale przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej naszej Wspólnoty Akademickiej, konieczna jest zmiana organizacji naszej pracy.

W związku z tym JM Rektor wydał zarządzenie, które określa nową formułę prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz organizację pracy administracyjnej.

1.     zawiesza się zajęcia stacjonarne dla studentów studiów stacjonarnych w pracowniach Malarstwa, Rysunku, Rzeźby wszystkich kierunków, wyłączając kierunki: Malarstwo i Rzeźba dla:

  • II, III , IV i V roku studiów jednolitych magisterskich,
  • II i III roku studiów pierwszego stopnia
  • I i II roku studiów drugiego stopnia.

Wyżej wymienione roczniki studentów spotkania odbywać będą w systemie on-line

2.       Utrzymuje się zajęcia w formie stacjonarnej w pracowniach Malarstwa i Rzeźby dla studentów wszystkich kierunków:

  • I roku studiów jednolitych magisterskich
  • I roku studiów pierwszego stopnia

3.      Zajęcia w pracowniach Rysunku dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia odbywać się będą w formie stacjonarnej co drugi tydzień począwszy od 24.11.2021r.

4.      Utrzymuje się zajęcia kierunkowe w pracowniach Malarstwa i Rysunku  dla studentów kierunku Malarstwo  oraz zajęcia kierunkowe w pracowniach Rzeźby dla studentów kierunku Rzeźba

5.       Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

  • humanistycznych tj. Historia sztuki, Analiza sztuki współczesnej, Filozofia, Etyka i inne skupiające studentów wielu kierunków, prowadzone przez pracowników Katedry Historii Sztuki i Filozofii,
  • seminaria,
  • lektoraty, 

zostają przeniesione w tryb on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych i narzędzi zawartych w MS Office 365 od 22.11.2021r.

6.       Dopuszcza się pracę indywidualną studentów w pracowniach i w warsztatach na warunkach określonych w treści Zarządzenia Rektora nr I/94/2021 w godzinach od 9.00 do 21.30

7.       Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wypełniają swoje obowiązki służbowe na podstawie harmonogramu dyżurów, określającego dni ich obecność na terenie Uczelni.

Tekst całego zarządzenia w załączeniu


inf. zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki