INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 - dla pracowników

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 - dla pracowników

Rektor ASP, prof. Wojciech Pukocz, zaprasza pracowników na wewnętrzną Inaugurację Roku Akademickiego, która odbędzie się w piątek 15 października 2021 r., w Auli ASP o godz. 13.00

Podczas uroczystości zostaną wręczone medale i odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody Rektora.


zmieściła azg