Stypendium rektora

Stypendium rektora

Składanie wniosków o stypendium rektora na rok akad. 2021/22

Studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium rektora, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 1.10.2021 r. do 10.10.2021 r.

Studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, mogą  ubiegać się o stypendium, w przypadku gdy są  a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Szczegółowe przepisy oraz wykaz wymaganej  dokumentacji potwierdzającej poszczególne osiągnięcia, znajdują się na stronie ASP. Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć drogą pocztową na adres ASP Pl. Polski ¾ 50-156 Wrocław lub osobiście do DOS Pomoc materialna dla studentów p. 117/118M.


Anna Dąbrowska, DOS