Finisaż wystawy dyplomowej MFA in Visual Arts i Gala Zakończenia Studiów w Sztuce na Miejscu

Finisaż wystawy dyplomowej MFA in Visual Arts i Gala Zakończenia Studiów w Sztuce na Miejscu

W czwartek, 8 lipca o godz. 15:00, w Auli ASP miał miejsce finisaż wystawy dyplomowej studentów niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów II stopnia w języku angielskim.

Wystawa "Native" prezentowała realizacje 8 studentów i studentek. Prace można było oglądać od 5 do 9 lipca w kilku przestrzeniach wystawienniczych w Budynku Głównym ASP, tj. w: Auli, przed Aulą, Galerii za szkłem oraz Galerii pod Psem.

W uroczystym finisażu uczestniczył Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji, dr hab. Michał Staszczak, Kierowniczka Projektu (POWR.03.05.00-00-Z021/17-00) dr Marta Kubiak, pracownice DzWMiP oraz studenci MFA in Visual Arts wraz z zaproszonymi przez nich gośćmi. Po finisażu absolwenci i ich goście przeszli do galerii Sztuka na Miejscu, gdzie odbyła się uroczysta Gala Zakończenia Studiów. Celem tego spotkania była realizacja zadania „internacjonalizacji w domu” oraz zwiększenie potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy.

W trakcie Gali nasi absolwenci dzieli się swoimi przeżyciami, dotyczącym studiowania w międzynarodowym środowisku na polskiej uczelni. Ich uwagi, doświadczenie studiowania oraz kooperacja z Działem Współpracy Międzynarodowej i Promocji okazały się niezwykle pomocne w trakcie realizowania całego programu studiów MFA in Visula Arts. To doświadczenie z pewnością będzie procentować również w trakcie realizacji innych programów anglojęzycznych na naszej uczelni.

 Interdyscyplinarne studia II stopnia w języku angielskim realizowane są w ramach: projektu nr POWR.03.05.00-00-Z021/17-00, pn. „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Gala zakończenia studiów MFA in Visual Arts, która odbyła się w Sztuce na miejscu zrealizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, nr projektu POWR.03.03.00-IP.08-00-P14/18, realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, PO WER.


info: K. Bacewicz

zdjęcia: Mateusz Zawada, Kina Bacewicz, Paulina Zaweracz

zamiesćiła azg

Galeria:

Więcej »