Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027

Miło nam poinformować, że Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu otrzymała nową Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027.

Wniosek złożony przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji ASP w maju 2020, został pozytywywnie oceniony przez Komisję Europejską, co oznacza, że Akademia może w pełni uczestniczyć w nowym programie Erasmus+.

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (źródło).

Zobowiązanie ASP we Wrocławiu do przestrzegania zasad programu w latach 2021-2027 jest wyrażone w Deklaracji Polityki Erasmus dostępnej tutaj.


zamieściła AZG