Drodzy Nauczyciele akademiccy, Studenci, Doktoranci, Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele akademiccy, Studenci, Doktoranci, Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, po konsultacjach z władzami uczelni i dziekanami, jestem zmuszony podjąć trudną decyzję o ograniczeniu bezpośredniego dostępu studentów do Uczelni.

Wynika z tego faktu konieczność  przejścia na zdalny tryb nauczania dotycząca większości studentów naszej Akademii od dnia 12 października 2020 (poniedziałek) do końca października.

Ograniczenia wprowadzamy przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa i troski o zdrowie całej naszej społeczności akademickiej oraz ich bliskich. Dlatego proszę studentów i wykładowców o zrozumienie dla tej decyzji i odpowiedzialne dostosowanie się do sytuacji. Od naszej postawy zależy jak zmierzymy się z tym trudnym wyzwaniem, pamiętajmy o wzajemnym wspieraniu się wobec trudności.

Jednak w sposób szczególny zależy mi na obecności studentów pierwszych lat studiów, zarówno jednolitych magisterskich, jak i dwustopniowych, stacjonarnych i niestacjonarnych. Dlatego więc do końca października  studenci pierwszych lat studiów będą mieli zajęcia w formie hybrydowej, natomiast pozostałe grupy przechodzą na pracę zdalną. Z myślą o tym chcę również umożliwić absolwentom piątego roku – tegorocznym dyplomantom -pracę nad ukończeniem realizacji dyplomowych tak, aby zaplanowane do końca 2020 roku obrony mogły się odbyć.

Pamiętajmy, że przejście na tryb pracy zdalnej nie oznacza zamknięcia Uczelni. Nie możemy przebywać w budynkach, ale zajęcia, spotkania z wykładowcami będą się odbywały według opracowanych i ustalonych wcześniej metod online. Dbając o wzajemne relacje ukierunkujmy obecnie nasze działania dydaktyczne  na wspólną pracę koncepcyjną i projektową. Sprawmy, że będziemy dobrze przygotowani na czas, w którym będzie możliwa realizacja twórczych planów i aspiracji naszych studentów.

W formie hybrydowej będą również realizowane zajęcia Szkoły Doktorskiej, a szczegółowe informacje na temat trybu zajęć zawarte są w załączonym Zarządzeniu.

Obecna sytuacja jest ogromnie trudna nie tylko dla całej naszej społeczności. Problemy wynikające z rozwoju epidemii dotykają  wszystkie wrocławskie uczelnie. Zachęcam do zapoznania się z treścią listu, jaki  w imieniu wszystkich rektorów  napisał Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, prof. Andrzej Rokita.

Z nadzieją na powrót do normalności

życzę Państwu zdrowia

prof. Wojciech Pukocz

Rektor


zamieściła AZG

Załączniki